Хэнтий аймгийн Бор-Өндөр сумын ИТХ-ын цахим хуудас

Хэнтий аймгийн Бор-Өндөр сумын ИТХ-ын цахим хуудас

Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын чадавхийг бэхжүүлэх нь төслөөс санаачлан бүтээв. Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын чадавхийг бэхжүүлэх нь төслөөс санаачлан бүтээв.

Холбоо барих


Монгол Улс, Хэнтий аймаг, Бор-Өндөр сум

99283128 70567969

70567969

seku_hs@yahoo.com

https://www.facebook.com/groups/groupborundur/?ref=ts&fref=ts

https://www.facebook.com/groups/groupborundur/?ref=ts&fref=ts

САНАЛ ХҮСЭЛТ ИЛГЭЭХ